.
Załóż konto
EnglishDeutschРусскийFrançaisEspañol中国

Emulator starych konsol i komputerów? Jak zbudować taki sprzęt?

Jgnk | 11-10-2015 15:07 |

Jak skonfigurować RetroPie?

Po włożeniu karty SD i pierwszym uruchomieniu Raspberry Pi, ukaże nam się komunikat o ilości wykrytych urządzeń (klawiatura, kontroler) oraz możliwości ich skonfigurowania. Urządzenia powinny być wykryte automatycznie. Jeśli przytrzymasz dowolny przycisk jednego z podłączonych urządzeń, na dole okna pojawi się jego nazwa, a następnie zostaniemy przeniesieni do jej konfiguracji. W przeciwnym razie klikamy przycisk F4 na klawiaturze. W oknie konfiguracji należy przyporządkować odpowiedni przycisk kontrolera lub klawiatury do tych, które znajdują się w systemie. Podążając za instrukcjami, skonfiguruj swoje peryferium, zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli chcesz ominąć konfigurację którejś z pozycji wystarczy, że przytrzymasz przez chwilę dowolny przycisk, a zostanie ominięty.

Raspberry Pi 5 Raspberry Pi 6 Raspberry Pi 7Naciśnij na wybrany obrazek by powiększyć.

Jak skonfigurować kontroler pod EmulationStation?

Poniżej znajdują się schematy nazewnictwa najpopularniejszych kontrolerów gier. Wybierz swój i podążaj za instrukcją. Na samym końcu, kiedy podświetli się przycisk OK, wybierz A, aby zakończyć. W naszych testach posłużyliśmy się kontrolerem do XBOX 360, więc skonfigurujemy go wedle pierwszego schematu. Jeśli nasz gamepad nie ma jakiegoś przycisku, odczekujemy chwilę, a konfiguracja tego przycisku zostanie pominięta. Ważne jest, by sprawnie wciskać guziki, nie zastanawiać się zbyt długo, gdyż domyślny timeout trwa jedynie kilka sekund. Gdy peryferium zostanie skonfigurowane, zostaniemy przeniesieni do głównego menu, zwanym EmulationStation. W nim wyświetlane są emulatory, które posiadają wgrane romy (gry) oraz uporządkowane w odpowiednim katalogu np. aby został wyświetlony emulator Nintendo Entertainment System (NES), należy wgrać rom do folderu /home/pi/RetroPie/roms/nes. W tym momencie konfiguracja dotyczy tylko interfejsu EmulationStation. Konfigurację gamepada dla emulatorów przeprowadzimy w kolejnym kroku. O tym zaś jak wgrać romy, dowiesz się z dalszej części poradnika.

Raspberry Pi 8 Raspberry Pi 9 Raspberry Pi 10 Raspberry Pi 11 Raspberry Pi 12 Raspberry Pi 13 Raspberry Pi 14 Raspberry Pi 15Naciśnij na wybrany obrazek by powiększyć.

Jak skonfigurować kontroler pod emulator?

Następną czynnością przed wykonaniem procedury wgrania gier do RetroPie jest rejestracja kontrolera (Register RetroArch controller ). Aby to zmienić, wpisujemy w terminalu sudo ./home/pi/RetroPie-Setup/retropie_setup.sh lub z poziomu EmulationStation wchodzimy do RetroPie oraz z listy wybieramy RetroPie-Setup. W obu przypadkach wyświetli się okno konfiguracji, z którego wybieramy opcję Register RetroArch controller oraz wykonujemy polecenia prezentowane na ekranie. Po skonfigurowaniu kontrolera wychodzimy z powrotem do głównego menu i restartujemy Raspberry Pi (opcja numer 7 - „Perform Reboot”).

Jak poruszać się po terminalu RetroPie?

Terminal RetroPie bardzo przypomina linuksową konsolę, więc użytkownicy tego systemu nie będą mieli większych problemów z nawigacją. Dla osób mniej zorientowanych wyjaśnimy najważniejsze rzeczy. Za jego pomocą możemy m.in wgrywać lub kopiować romy, ale też ręcznie konfigurować RetroPie. Aby wejść do konsoli należy wybrać przycisk F4 na klawiaturze. Istnieje również możliwość zdalnej obsługi terminala, dzięki klientowi SSH, np. PuTTY (Windows). Aby uzyskać zdalny dostęp do terminala RetroPie potrzebujemy znać adres IP naszego Raspberry Pi (musi być on podłączony do sieci). Jeśli go nie znamy możemy sprawdzić w routerze podłączone urządzenia lub z poziomu terminala Retro Pie.

Raspberry Pi 44 Raspberry Pi 45

Informacja o adresie IP powinna wyświetlić się w oknie startowym konsoli. Jeśli tak nie jest, wystarczy wpisać komendę ifconfig. W przypadku, gdy jesteśmy podłączeni do sieci za pomocą kabla Ethernetowego w akapicie eth0 należy odczytać numery po słowach inet addr:. W naszym przypadku będzie to 192.168.0.14. Wpisujemy ten adres do PuTTy i wybieramy przycisk Open. Pojawi się okno terminala, w którym trzeba wpisać najpierw login pi oraz hasło raspberry. Aby wyjść do EmulationStation wystarczy wpisać exit lub emulationstation. W dalszej części przedstawię kilka podstawowych komend dla terminala, które z pewnością się przydadzą:

 • cd - zmiana katalogu (ang. change direktory)
 • ls - wyświetlenie katalogów i plików w danym folderze (ang. list files)
 • su - tryb super user (administrator)
 • sudo su - wejście do trybu super user (administratora)
 • sudo – wykonanie zadania w trybie administratora
 • nano - edytor wskazanego pliku
 • cp - kopiowanie pliku z jednej ścieżki do drugiej
 • mkdir - tworzenie katalogu
 • exit - wyjście z trybu administratora lub do EmulatorStation
 • emulatorstation - wyjście do EmulatorStation

Jak wgrać romy do RetroPie?

Najistotniejszą rzeczą na początku jest posiadanie ROMa (gry). Zakładamy, że wszyscy czytelnicy (również my) mają oryginalnego kartridże, z których zdołali ściągnąć dane z grą i zapisać w postaci plików na swoim komputerze. Zanim przejdziemy do kopiowania gier do RetroPie należy rozszerzyć rozmiar karty SD, gdyż jest ograniczona jedynie do obrazu systemu, przez co nie możemy w tym momencie nic więcej na nią nagrać. Aby to zmienić, wpisujemy w terminalu sudo ./usr/bin/raspi-config lub z poziomu EmulationStation wchodzimy do RetroPie, a następnie z listy wybieramy Raspberry Pi Configuration Tool Raspi-Config. W obu przypadkach wyświetli się okno konfiguracji, z którego wybieramy pierwszą opcję Expend Filesystem. Powiększy ona rozmiar partycji do pełnego wymiaru naszej karty SD. Uruchamiamy ponownie całe urządzenie. Gry możemy przesłać do RetroPie na kilka sposobów m.in. przez SFTP lub bezpośrednio z pendrive’a, bez konieczności łączenia się z internetem. W poniższym materiale filmowym pokażemy jak wgrać gry drugim sposobem.

Raspberry Pi 16 Raspberry Pi 17 Raspberry Pi 18

Następną czynnością przed wykonaniem procedury wgrania gier do RetroPie jest aktywacja dostępu przez USB (USB ROM Service). Aby to zmienić, wpisujemy w terminalu sudo ./home/pi/RetroPie-Setup/retropie_setup.sh lub z poziomu EmulationStation wchodzimy do RetroPie oraz z listy wybieramy RetroPie-Setup. W obu przypadkach wyświetli się okno konfiguracji, z którego wybieramy opcję USB ROM Service oraz zmieniamy na Enable. Teraz możemy zająć się przesyłaniem gier.

Poniższy film przedstawia jak krok po kroku wgrać romy do RetroPie.

Postępuj według poniższej instrukcji:

 • Krok 1: Uruchom klienta SSH.
 • Krok 2: Wpisz IP Raspberry Pi, a następnie wybierz przycisk "Open".
 • Krok 3: Zaloguj się do RetroPie.
 • Krok 4: Rozszerz rozmiar karty SD.
 • Krok 5: Uruchom ponownie Raspberry Pi.
 • Krok 6: Zaloguj się ponownie zdalnie do RetroPie.
 • Krok 7: Aktywuj dostęp do USB.
 • Krok 8: Podłącz pendrive do komputera.
 • Krok 9: Utwórz katalog o nazwie "retropie".
 • Krok 10: Odłącz pendrive od komputera.
 • Krok 11: Podłącz pendrive do Raspberry Pi.
 • Krok 12: Zaczekaj, aż dioda pendrive przestanie migać.
 • Krok 13: Ponownie podłącz pendrive do komputera.
 • Krok 14: Katalogi dla każdej z konsol zostały utworzone.
 • Krok 15: Skopiuj romy na pendrive.
 • Krok 16: Odłącz pendrive od komputera.
 • Krok 17: Podłącz pendrive do Raspberry Pi.
 • Krok 18: Skopiuj romy z pendrive do Raspberry Pi.
  W terminalu wpisujemy cp -r /media/usb/%/$ /home/pi/RetroPie/roms/%, gdzie
 • % oznacza folder z grami na konsolę np. nes ( Nintendo Entertainment System)
 • $ oznacza grę (konkretny plik) na konsolę np. Pac-Man.nes.
 • Krok 19: Romy zostały pomyślnie przesłane do RetroPie.

Jak podkręcić Raspberry Pi?

Odczuwalną różnicę w komforcie grania odnieśliśmy dzięki podkręceniu naszego Raspberry Pi. Możemy to uczynić zmieniając odpowiednie wartości w pliku config.txt, który znajduje się w ścieżce /boot/config.txt lub korzystając z gotowych ustawień w EmulationStation -> RetroPie -> Raspberry Pi Configuration Tool Raspi-Config -> Overclock. Testowany Raspberry Pi podkręciliśmy niestandardowo na 1050 MHz ARM, 520 MHz core, 620 MHz SDRAM oraz 7 overvolt. Chcąc skorzystać z pierwszego wariantu należy wpisać w terminalu nano config.txt, zedytować wybrane pozycje (gpu freq, sdram_freq, arm_freq), wyjść i zapisać stan pracy oraz zresetować urządzenie. Druga możliwość jest o wiele mniej kłopotliwa, w związku z czym zalecam korzystanie szczególnie przez osoby zielone w podkręcaniu. Wśród gotowych ustawień mamy do dyspozycji:

 • None - 700 MHz ARM, 250 MHz core, 400 MHz SDRAM, 0 overvolt
 • Modest - 800 MHz ARM, 250 MHz core, 400 MHz SDRAM, 0 overvolt
 • Medium - 900 MHz ARM, 250 MHz core, 450 MHz SDRAM, 2 overvolt
 • High - 950 MHz ARM, 250 MHz core, 450 MHz SDRAM, 6 overvolt
 • Turbo - 1000 MHz ARM, 500 MHz core, 600 MHz SDRAM, 6 overvolt
 • P12 - 1000 MHz ARM, 500 MHz core, 500 MHz SDRAM, 2 overvolt

UWAGA 1! Przed przystąpieniem do podkręcania, zalecamy utworzyć kopię bezpieczeństwa pliku konfiguracyjnego.
UWAGA 2! Osobom chcącym skorzystać z tej opcji zalecamy zamontowanie chłodzenia, żeby nie przegrzać podzespołów.
UWAGA 3! Użytkownikom zielonym w podkręcaniu polecamy skorzystanie z drugiej opcji oraz wybranie gotowego trybu overclockingu.

Tworzenie kopii zapasowej pliku konfiguracyjnego

Warto zrobić wcześniej kopię naszej pierwotnej konfiguracji, w razie gdybyśmy zbytnio namieszali w ustawieniach. Utworzę do tego celu katalog backup oraz skopiuję do niego ustawienia (config.txt). Zanim to uczynię, muszę wejść w tryb administratora (sudo su). Następnie przechodzę do katalogu, w którym znajduje się konfiguracja (cd boot), tworzę nowy katalog (mkdir backup). Będąc nadal w katalogu boot, kopiuję plik config.txt do nowo utworzonego katalogu backup (cp -r config.txt backup/config.txt). Kopia konfiguracji powinna zostać pomyślnie utworzona, a my możemy przejść do podkręcania naszego Raspberry Pi.

Poniższy film przedstawia jak krok po kroku utworzyć kopię zapasową pliku konfiguracyjnego oraz podkręcić Raspberry Pi.

Postępuj według poniższej instrukcji:

 • Krok 1: Uruchom klienta SSH.
 • Krok 2: Wpisz IP Raspberry Pi, a następnie wybierz przycisk "Open".
 • Krok 3: Zaloguj się do RetroPie.
 • Krok 4: Utwórz kopię zapasową konfiguracji.
 • Krok 5: Edytuj plik konfiguracyjny.
 • Krok 6: Zapisz ustawienia pliku konfiguracyjnego.
 • Krok 7: Uruchom ponownie Raspberry Pi.

RetroPie - Ekran powitalny (Splashscreen)

Jeśli nudzi cie długie oczekiwanie zanim uruchomi się RetroPie, można przyspieszyć nieco ten odcinek czasu poprzez wyłączenie ekranu powitalnego. Opcję tą znajdziemy w EmulatorStation -> RetroPie -> Configure Splashscreen -> Disable custom slashscreen on boot. Istnieje również możliwość powrócenia do poprzednich ustawień, a także zmiana ekranu powitalnego.

RetroPie - Łączność bezprzewodowa Wi-Fi

Co prawda Raspberry Pi 1 B nie posiada łączności bezprzewodowej, ale zawsze istnieje możliwość podłączenia adaptera sieciowego Wi-fi. Stworzone połączenie można skonfigurować w EmulatorStation -> RetroPie -> Configure WiFi -> Connect to WiFi network.

38
Liczba komentarzy: 24

Komentarze:

x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.