Regulamin

 1. Konkurs trwa od 1 grudnia 2012 do 14 grudnia 2012 włącznie.
 2. Konkurs jest prowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest:
  • Zamieszkiwanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Ukończony 18 rok życia lub zgoda prawnych opiekunów.
  • Posiadanie zarejestrowanego konta w serwisie PurePC.pl.
 4. Uczestnikiem konkursu nie mogą być pracownicy firmy sponsorującej nagrody ani organizatora oraz ich rodziny.
 5. W konkursie można wziąć udział tylko raz.
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 10 dni roboczych od daty jego zakończenia.
 7. Warunkiem udziału w wyborze zwycięzców jest poprawna odpowiedź na wszystkie pytania.
 8. Zwycięzca, ma obowiązek w ciągu 7 dni przesłać na wskazany przez organizatora adres e-mail lub za pomocą prywatnej wiadomości na forum niezbędne dane do realizacji wysyłki nagród. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku, w ciągu 7 dni organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia tej nagrody z obrotu bez ponownego jej przekazania innemu uczestnikowi.
 9. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, a w szczególności na ich ekwiwalent pieniężny.
 10. Wysyłka nagród odbędzie się w terminie do 14 dni roboczych od dostarczenia danych adresowych zwycięzcy do Sponsora nagród w konkursie.
 11. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.
 12. Komisja w składzie: jeden pracownik serwisu PurePC oraz jeden pracownik sponsora, wybiorą z pośród wszystkich nadesłanych poprawnych zgłoszeń, przewidzianą ilość użytkowników zgodną z ilością miejsc premiowanych nagrodą.
 13. Sponsor konkursu pokrywa wszystkie należności z tytułu przeprowadzenia konkursu, rozliczenia z M.F. i dostarczenia nagród.
 14. Udział w konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.